Doelstelling

De SOKZ beheert de gelden verkregen vanuit de reclamebelasting. De SOKZ heeft tot doel ervoor te zorgen dat dit geld wordt besteed aan activiteiten die ten goede komen aan één of meer van de volgende criteria:

– Beleving, organisatie en communicatie
– Economie
– Evenementen
– Promotie en marketing
– Toerisme en recreatie

Hierbij is een zo groot mogelijk collectief belang steeds het uitgangspunt.

De SOKZ vergadert tenminste elk kwartaal op de eerste maandag van de eerste maand van dat kwartaal met uitzondering van januari.

Voor 2017 zijn dit de volgende data:

6 februari 2017
3 april 2017
3 juli 2017
2 oktober 2017

Vanuit de SOKZ wordt een aantal activiteiten vast ondersteund. De belangrijkste zijn de intocht van Sinterklaas, de kerstverlichting en een aantal fairs.