Doelstelling

De SOKZ beheert de gelden verkregen vanuit de reclamebelasting. De SOKZ heeft tot doel ervoor te zorgen dat dit geld wordt besteed aan activiteiten die ten goede komen aan één of meer van de volgende criteria:

– Beleving, organisatie en communicatie
– Economie
– Evenementen
– Promotie en marketing
– Toerisme en recreatie

Hierbij is een zo groot mogelijk collectief belang steeds het uitgangspunt.

De SOKZ vergadert tenminste 4 keer per jaar. De vaste vergaderingen zijn op de eerste maandag van februari, de eerste maandag van april, de eerste maandag van juli en de eerste maandag van oktober.

Vanuit de SOKZ wordt een aantal activiteiten vast ondersteund. De belangrijkste zijn de intocht van Sinterklaas, de kerstverlichting en een aantal fairs.