Financiële steun

Hoe krijg ik financiële ondersteuning voor een activiteit?

Door minimaal 8 weken van tevoren een aanvraag in te dienen bij de SOKZ kan men in aanmerking komen voor een ondersteuning vanuit de SOKZ. Niet in alle gevallen wordt een ondersteuning voor het gehele bedrag verleend. Dit is onder andere afhankelijk van de aard van het evenement, de deelnemende bedrijven en in welke mate de aanvraag voldoet aan bovengenoemde criteria. Uw aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en voorzien te zijn van:

– een goede omschrijving van het evenement
– een goede motivering waarom men aanspraak wenst te maken op de gelden van SOKZ
– een overzicht van de deelnemende bedrijven en/ of instellingen
– een sluitende begroting
– (indien beschikbaar) offertes

De aanvraag zal worden behandeld door het bestuur. Er is geen verplichting dit tijdens een vergadering te behandelen. Het bestuur zal de aanvraag toetsen en eventueel een verdere, mondelinge toelichting vragen. Het bestuur reageert als stelregel binnen 2 weken op uw aanvraag.

De betaling van de ondersteuning zal achteraf plaatsvinden. De SOKZ kan op aanvraag garant staan voor de betaling aan derden of na overlegging van de factuur deze aan derden overmaken.