SOKZ

Wat is SOKZ?

De Stichting Ondernemersfonds Kom Zuidhorn (verder SOKZ) is een stichting die is opgericht in 2014. SOKZ beheert de gelden die door de Gemeente Zuidhorn door middel van een subsidie beschikbaar worden gesteld. Deze subsidie is afkomstig uit de reclamebelasting die geïnd wordt bij de ondernemers binnen het belastinggebied in de kom van Zuidhorn.

Vanuit SOKZ worden de gelden ter beschikking gesteld aan (ondernemers)activiteiten die de aantrekkelijkheid van het belastinggebied (lees het winkelgebied in het centrum van Zuidhorn) versterken en verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de intocht van Sinterklaas en de kerstverlichting. SOKZ doet dit door het beoordelen en eventueel subsidiëren van initiatieven. Daarnaast fungeert SOKZ als contractpartner en aanspreekpunt voor de ondernemers, initiatiefnemers en de Gemeente Zuidhorn.

Het is belangrijk te benoemen dat SOKZ zelf geen uitvoerend karakter heeft. SOKZ beoordeelt of de aanvragen voldoen aan de criteria zoals hiervoor gesteld in het convenant met de gemeente en subsidieert de evenementen (geheel of gedeeltelijk).

Hoe komt SOKZ aan haar vermogen?

SOKZ ontvangt haar vermogen in de vorm van een door de Gemeente Zuidhorn beschikbaar gestelde subsidie. Deze gelden worden door de Gemeente Zuidhorn geind in de vorm van de reclamebelasting die in het belastinggebied wordt geheven. Voor het doorgeven van deze gelden is een convenant opgesteld door de Gemeente Zuidhorn en SOKZ.

SOKZ is verantwoordelijk voor het beheren van deze gelden. Hiervoor wordt vooraf een voorlopig activiteitenplan én een subsidie aanvraag ingeleverd. Aan de hand hiervan worden de gelden overgemaakt. Aan het einde van het boekjaar draagt het bestuur van SOKZ verantwoordelijkheid af over de activiteiten van het voorgaande jaar. Alle stukken worden bij de gemeenteraad ingeleverd en behandeld en zijn derhalve openbaar, evenals de subsidie aanvraag en het bijbehorende activiteitenplan.